• 8/27 Do Nhuan, Dang Giang Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
  • 0862.450.375
cờ vietnam cờ Anh cờ Hàn quốc
책방

Phòng 2 giường

가격: 800.000 đ/ngày
  • 토지 : 32 m2
  • 수량 : 6 방

지불 방법

visa icon mastercard icon jcb icon cash icon internet banking icon

0862.450.375
zalo icon